Études 5 Pour les octaves(wikipedia)

 

Ichiro Kaneko

.”Pour les octaves” 17:00

 

Maurizio Pollini

 

Jean-Yves Thibaudet

 

Mitsuko Uchida

 

Marie Vermeulin