Vladimir Ashkenazy Gyorzy Cziffra Evgeny Kissin Nikolai Lugansky Tomoki Sakata