Op. 24, Four Mazurkas(wikipedia)

Vladimir Ashkenazy

 

Sviatoslav Richter

 

Arthur Rubinstein No.1

No.2

No.3

No.4

 

Zimerman No. 4, 1, 2