Prelude in C major(wikipedia)

Seong-Jin Cho

Eric Lu

Ivo Pogorelich

Arthur Rubinstein

Yuja Wang