Gyorgy Cziffra Reine Gianoli + Glenn Gould BWV 913 (1/2) BWV 913 (2/2) Sviatoslav Richter