Piano Sonata No.6 (wikipedia)

Ferro Alberto

Barenboim

Brendel

Richard Goode

Richter