Op.38: Ballade No.2 in F major(wikipedia) Seong-Jin Cho Lang Lang POLLINI Arthur Rubinstein Krystian Zimerman